6 Ateb i “Anfonwch eich neges i tîm Cymru”

  1. Diolch am godi calon pawb yng Nghymru a rhoi mwy o hyder yn ein hiaith a’n diwylliant. Da chi’n barod wedi neud cymaint i hybu Cymru ar lwyfan byd ehang – dal ati a phob lwc. Byddai’n gwylio o unai Wrecsam neu Bwcle gobeithio byddwch chi’n clywed y sŵn mae pawb yn neud yn Qatar!!

  2. Pob lwc Cymru! Mae pawb o Ysgol Bro Alun mor gyffrous i’ch cefnogi chi gyd ar lwyfan y Cwpan y Byd 2022 yn Qatar. Byddem yna yn sefyll ochr yn ochr efo chi yn bloeddio’r anthem nerth ein pennau! Diolch am godi ein calonnau i’r to ac am ddangos i ni pa mor wych ydy o i fod yn Gymro neu’n Gymraes falch yma yn Wrecsam. Ewch amdani- rydym YMA O HYD!!
    Oddi wrth bawb yn Ysgol Bro Alun, Gwersyllt.

  3. Pob lwc Cymru! Mae pawb o Ysgol Bro Alun mor gyffrous i’ch cefnogi chi gyd ar lwyfan y Cwpan y Byd 2022 yn Qatar. Byddem yna yn sefyll ochr yn ochr efo chi yn bloeddio’r anthem nerth ein pennau! Diolch am godi ein calonnau i’r to ac am ddangos i ni pa mor wych ydy o i fod yn Gymro neu’n Gymraes falch yma yn Wrecsam. Ewch amdani- rydym YMA O HYD!!
    Oddi wrth bawb yma yn Ysgol Bro Alun, Gwersyllt.

Anfonwch eich neges